Sunday, 2 September 2007

Olje na platnovelikost 65cm x 85cm , podpisana desno spodaj
cena 800 eur

inf 040 208-964

1 comment:

Anonymous said...

Hvala za intiresnuyu iformatsiyu